Reegth
top of page
ประเภท
ชื่อ
สัญชาติ
เลขตั๋ว
อัลไลแอนซ์
BR
EVA
สายการบิน
อีวีเอแอร์
ไต้หวัน
695
สตาร์
FXP ได้
สายการบิน อีวีเอแอร์ / EVA Air
สัญชาติ ไต้หวัน , สนามบินหลัก ไทเปเถาหยวน รหัสสายการบิน BR / EVA
 
ออกบัตรโดยสาร ได้ ด้วยวิธี
  1. BSP เลขบัตรโดยสาร 695
  2. ARC เลขบัตรโดยสาร 695
  3. ETP เลขบัตรโดยสาร 695
ราคาแนะนำ และ ข้อได้เปรียบ

 
มี สำนักงานไนไทย ติดต่อ โทร +6623027300
 
อัลไลแอนซ์ สตาร์ มีบัตรสมาชิกชื่อ MileageLands 
สะสมไมล์ได้จากเที่ยวบิน A3 AC AI AV B7 BR CA CM ET HO LH LO LX MS NH NZ OS OU OZ SA SK SN SQ TG TK TP UA ZH
 

.

bottom of page